...
تیتر خبرها
کد خبر: 66286
سخن مدیرمسئول

حال ناخوش مطبوعات و بی‌مهری مسئولان

امروز قصد دارم از مطبوعات و حال نزار مطبوعاتی‌ها سخن بگویم. هیچ‌گاه در همه عمرم که با مطبوعات عجین بوده‌ام، ‌این حال ‌‌و‌‌ روز را در ذهنم برای مطبوعات تصور نمی‌کردم. مگر می‌شود برای مطبوعاتی‌شدن، 10سال صبر کنی تا یک مجوز چند‌سطری به دستت بدهند تا در زمره روزنامه‌نگاران صاحب‌امتیاز دربیایی و کلی ذوق کنی که بالاخره جزو فرهیختگان شدی، دفتر و دستکی به‌هم بزنی، تابلویی برپا کنی، منشی، خبرنگار، طراح و حسابدار استخدام کنی، در جریانات و مراسم مختلف تو را دعوت کنند، در جلسات شرکت کنی، نشریه چاپ کنی و... و تازه این یک روی ماجراست. پرده دوم؛ رایزنی کردن، انتخاب نماینده و خبرنگار در کشور، دقت بیشتر فراداشتن به اخبار و رویدادهای کشور و جهان. پرده سوم؛ خرید کاغذ، تعیین چاپخانه، انتخاب ویزیتور، قرارداد با سیستم توزیع و شروع به چاپ. پرده چهارم؛ روزگار بر وفق مراد می‌شود، آگهی دریافت می‌کنی، یارانه به حساب بانکی‌ات ریخته می‌شود، کیوسک‌های روزنامه‌فروشی مطبوع تو را در ردیف سایر نشریات در دید عموم می‌گذارند و در آخر ماه وقتی حساب و کتاب می‌کنی، حداقل دخل و خرج توازن دارد. این روالی بود که بیش‌از 50سال جاری و ساری بود. اگر سرمای