...
دانلود صفحه
تیتر خبرها
توانمندسازی نیروی کار و تأمین نیازهای اشتغال بخش خصوصی و دولتی  دیدار مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی ‌قزوین با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ استان نگاههزینه‌های زندگی مان با درآمد کشتی می‌چرخد
۱۳۹۸/۷/۱۷ -  شماره 1838