...
دانلود صفحه
تیتر خبرها
جدیـــت در ســــاخت دهکـــــده ورزشـــــی مـــــدرن اندیشـــــهمردم پرشورتر از گذشته در انتخابات حاضر شوندکلنگ‌زنی چهار پروژه بزرگ در شهر اندیشه آغاز عملیات پروژه پایانه مدرن فاز ۳ شهر اندیشه مشکل رفع آب‌گرفتگی میدان مادر فاز ۲، در دستورکار شهرداری اندیشه آغاز پروژه پنج‌میلیارد‌ریالی لکه‌گیری معابر سطح شهر اندیشه
۱۳۹۸/۸/۱۴ -  شماره 1856