...
دانلود صفحه
تیتر خبرها
توجه به حوزه انتصابات می‌تواند آموزش و پرورش را متحول کندکسبه، قیمت‌ها را خودسرانه افزایش ندهندپاسخگویی به نیازهای شهروندان، وظیفه ذاتی مدیران استحفظ و توسعه سرانه‌های شهری، اولویت شورا و شهرداری‌ستتشییع پیکر آزاده سرافراز جانباز شهید حاج شهاب مفرد در اندیشهبهروز کاویانی از‌سوی پارلمان شهری اندیشه در جایگاه شهردار استفضای مجازی، حقیقی‌ترین واقعیت جامعه استطرح پایش سلامت در شهرداری ملارد
پروژه ۱۴هکتاری اسپرت پارک ملارد درحال تکمیل است
بازدید شهردار ملارد به‌همراه اعضای شورای شهر از پروژه‌های عمرانی شهر ملارد
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ -  شماره 1908