...
دانلود صفحه
تیتر خبرها
نقش رسانه ترمیمی؛ تبدیل آسیب‌ها از تحریم اجتماعی به مسئله اجتماعی مشکلات حوزه برق به‌دلیل موضوع نقدینگی‌ست تقدیر از شرکت گاز استان اصفهان در حوزه مدیریت بحران کمک به اقشار آسیب‌پذیر با محوریت اشتغال پایدار با تسهیلات تبصره ۱۶  خبرگلستان
۱۳۹۹/۷/۲۷ -  شماره 2091