...
دانلود صفحه
تیتر خبرها
آفریقا در ۲۰۲۱؛ تشدید تنش‌، فقر و بحران بدهی‌ها
دوسوم آمریکایی‌ها: دونالد ترامپ؛ عامل اصلی شورش است!
حرف‌های سیاسی درباره بودجه دردی از مردم درمان نمی‌کندبازگشت آمریکا به برجام بدون برداشتن تحریم‌ها کافی نیستسردار حاج قاسم سلیمانی الگویی مدیریتی برای جوانان استکیوسک
گرانی، تورم، خط فقر و حقوق کم
تلگرافی
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ -  شماره 2155